กิจกรรมที่ผ่านมา


 โพสต์เมื่อ 21 ก.ค. 2565 /   ผู้เขียน  ณัฐยา สุโนพันธ์/  เปิดดู 210

การจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเครือข่าย


ครั้งที่ สถานที่จัดกิจกรรม
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์