สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556

วันที่โพส 31 พ.ค. 2556 ผู้ชม 19407


 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ เดินทางศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านซอฟแวร์ และระบบสารสนเทศ