ขอเชิญลงทะเบียนใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Mail Go Thai

วันที่โพส 4 เม.ย. 2565 ผู้ชม 2802


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ

Mail Go Thai

 

โครงการ MailGoThaiสมัครใช้งาน | ใช้งาน MailGoThai | ติดต่อสอบถาม

คู่มือการใช้งาน(ฉบับย่อ) | คู่มือการใช้งาน(ฉบับเต็ม)


คุณสมบัติและการบริการ

•ให้ขนาดพื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB พร้อมแนบไฟล์ได้สูงสุด 25 MB
•ผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลร่วมกันผ่านฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Calendar, Address book, Tasks และ Personal File Storage
•รองรับการใช้งานผ่าน E-mail Clients เช่น MS Outlook หรือ Thunderbird
•รองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตที่มีระบบปฏิบัติติการ iOS, Android และ Windows
•สามารถปรับแต่งหน้าจอการใช้งาน เช่น เปลี่ยนภาษา และขนาดตัวอักษรได้
•มีระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
 

ความมั่นคงปลอดภัย

•มีการจัดเก็บล็อก (Log) ผู้รับ ผู้ส่ง เวลา และ IP Address โดยมีอายุการเก็บล็อกอย่างน้อย 90 วัน
•มีระบบป้องกันด้านความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีทางเครือข่าย
•มีระบบป้องกันไวรัส และสแปม ที่ถูกส่งมาในอีเมล
•รองรับการรับและส่งอีเมล ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL/TLS Protocol
•รับประกันเสถียรภาพของระบบ โดยมีระดับการให้บริการ SLA : 99.5%
•บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีจัดการด้านการสำรองข้อมูลทั้งแบบ Onsite และ Offsite ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/mailgothai/