ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐินาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

วันที่โพส 19 ส.ค. 2565 ผู้ชม 517


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐินาภัณฑ์  นิธิยุวิทย์ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ