แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการ ยืม-คืน อัตโนมัติ และเว็บไซต์ OPAC

วันที่โพส 6 ก.พ. 2566 ผู้ชม 441


หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการ ยืม-คืน อัตโนมัติ และเว็บไซต์ OPAC
ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566
หากท่านต้องการ ยืม-คืน ทรัพยากร สามารถ
:: ติดต่อได้ที่ ::
- เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน หอสมุดกลาง
- Fanpage Facebook หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- library@pcru.ac.th
- 056-717100 ต่อ 2825