หลักสูตร Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง

วันที่โพส 22 มี.ค. 2566 ผู้ชม 425


คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

คำอธิบายคอร์ส

         Metaverse พลิกโฉมโลกเสมือนจริง ด้วย Spatial.io มั่นใจ ใคร ๆ ก็สร้างได้ ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ Platform Metaverse สร้างและประยุกต์ใช้งานด้าน Metaverse ในกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองหรือองค์กรได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3.ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ 100 คน

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.สถานที่อบรมณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    คลิก>> ลงทะเบียน