การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point

วันที่โพส 28 มี.ค. 2566 ผู้ชม 423


คำอธิบายคอร์ส

         การสร้างชั้นเรียน ให้ Interactive ด้วย Class Point ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลงานบน Class Point และประยุกต์ใช้ Class Point สำหรับการเรียนการสอนได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. ครู-อาจารย์ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ 150 คน

จำนวนสำรอง 0 คน

วันที่/เวลา

วันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่อบรม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 IT106 IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อลงทะเบียน