ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์

วันที่โพส 6 ก.ย. 2566 ผู้ชม 134


ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้การรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์
*****************************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณอุดมศักดิ์  ภู่พิมล ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรอง CompTIA Security ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ