สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายจำรัส ด้วงดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ

วันที่โพส 19 ก.ย. 2566 ผู้ชม 279


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายจำรัส  ด้วงดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566