นโยบายในการป้องกันการทุจริต No Gift Policy

วันที่โพส 27 ก.ย. 2566 ผู้ชม 345


“No Gift Policy” เป็นนโยบายในการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็น เรื่องของการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคมในการป้องกันการทุจริต