ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ

วันที่โพส 20 พ.ย. 2566 ผู้ชม 646


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*********************


ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
เวลา 09.00-12.00 ฯ
+ การอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Smart City : เมืองอัจฉริยะ” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
+ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะและการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค AI” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  โดย    สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
+  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับวิสาหกิจชุมชน” สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เวลา 13.00-15.00 .
+   การบรรยายพิเศษ เรื่อง ความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดย เลขาธิการคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
+   การบรรยายพิเศษ เรื่อง มหกรรมรู้เท่าทัน...แฮกเกอร์  โดย ผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 !! ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
ท่านผู้สนในเข้าร่วมสามารถ  คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่ 

 

***หมายเหตุ :  สำหรับนักศึกษาเก็บชั่วโมงทุนและกยศ สามารถเข้าร่วมและเก็บชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมได้