แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 30 พ.ย. 2566 ผู้ชม 168


⭕️ขอเชิญผู้รับบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณทุกท่านค่ะ ตามลิงค์  https://shorturl.asia/RaT1I