แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 30 พ.ย. 2566 ผู้ชม 385


⭕️ ขอเชิญผู้รับบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยท่านสามารถคลิก => ตอบแบบประเมิน 

                                          smileyสำนักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น