งาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2556

วันที่โพส 5 ก.ค. 2556 ผู้ชม 19381


            โดยงาน  “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2013” (Books & IT Fair 2013)   จัดขึ้น ที่  อาคารวิทยบริการ  ๑ (ห้องสมุด)   ภายในงานมีกิจกรรม การเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากร้านหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ กว่า  20 ร้าน  นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์ไอที ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ซอฟแวร์ในราคาประหยัด  กิจกรรม เลือกหนังสือเข้าห้องสมุด  จากร้านหนังสือที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม นวดเพื่อสุขภาพ โดย นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรม คลินิกคอมพิวเตอร์ ให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์ โดย งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม การถนอมรักษาหนังสือ โดย งานหอสมุดกลาง สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ยอดนักอ่าน   จากสถิติการยืมสูงสุดประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรม เล่นเกมส์ตอบคำถามรับของรางวัล มากมาย