การอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy ฟรี

วันที่โพส 2 ม.ค. 2567 ผู้ชม 412


การอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy ฟรี
******************

            สำนักวิทบริการฯ จัดอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคคลในองค์กรสู่การเป็น #SmartPeople #สอบผ่านได้รับการรับรอง Certificate ที่รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อบต. อบจ. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยกำหนดจัดอบรม 2 รุ่น เลือกลงทะเบียน #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ดังนี้

        รุ่นที่1 วันพฤหัส-ศุกร์ ที่  11-12 มกราคม 2567 

        รุ่นที่ 2 วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่  20-21 มกราคม 2567