รับสมัครเข้าร่วมการอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy รุ่นที่ 3

วันที่โพส 22 ม.ค. 2567 ผู้ชม 745


รับสมัครเข้าร่วมการอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy รุ่นที่ 3
**************************


      สำนักวิทบริการฯ เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านดิจิทัล จำนวนที่รับ 50 ท่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคคลในองค์กรสู่การเป็น SmartPeople สอบผ่านได้รับการรับรอง Certificate ที่รับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลงทะเบียน