วันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

วันที่โพส 23 มี.ค. 2558 ผู้ชม 19426


 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จะดำเนินโครงการงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญชวนบุคลากรของสำนักร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีการสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำอวยพรบุคลากร เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิตและเป็นปีใหม่ของไทยด้วย