ขอเชิญชวนเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข

วันที่โพส 24 มี.ค. 2559 ผู้ชม 19424


ขอเชิญชวน 
*************
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมเปิดพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ