โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า"

วันที่โพส 22 ส.ค. 2559 ผู้ชม 19540


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการหอสมุดกลาง ทุกท่านร่วม โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต กับ"กิจกรรม ประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้า" ใน วันที่ 24 สิงหาคม 2559เวลา 08.30 – 15.00 น.ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เบอร์ติดต่อ 056-717100 ต่อ 2821-2822