ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกับกิจกรรม การประหยัดด้านพลังงานไฟฟ้า

วันที่โพส 7 ก.พ. 2563 ผู้ชม 19501


บุคคลที่ได้รับรางวัล "10รางวัล" จากกิจกรรม

           "ไอเดียดี ..ปริ้นฟรีไปเลย"
                 
 .................

1. นางสาวละออง  แสนแก้ว  คณะครุศาสตร์
    “4ป ได้แก่ ปิด ปิดไฟดวงที่ไม่ใช ้, ปรับ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ปลด ปลดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้ และเปลี่ยน เปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ”

2. วรดา  เหล็กไหล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
    “ใช้เท่าที่จำเป็น ปิดทุกครั้งเมื่อไม่ใช้”


3. ศุภวิชญ์  สำรองพันธ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
    “ใช้ไฟฟ้าให้เป็น ลดเห็นๆ ตอนบิลมา ใช้เท่าที่จำเป็นเปิดได้ก็ต้องปิดได้นะครับ”


4. นางสาวนิลุบล  สีพาสังข์  คณะวิทยาการจัดการ 
     “ปิดไฟตรงที่ไม่ใช้/ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน/ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้”
 

5. นางสาวปัณณิกา  บุญเรือง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     “น้ำไฟจะไม่หมด หากเราลดการใช้ พลังงานไม่หดหาย หากใช้ใจช่วยกันดูแล”


6. นางสาวอริสา  นิมาลา  คณะครุศาสตร์ 
    “ พกถุงกันแล้ว อย่าลืมพกแก้วด้วยน่ะค่ะ”


7. ศิริชัย  ไชยบัง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
    “ถอดปลั๊กทุกครั้ง หลังจากใช้งานเสร็จ”


8. นางสาวเจนจิรา  ศรชัย  คณะวิทยาการจัดการ  สาขาการบัญชี 
    “ ปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ใช้งานทุกครั้ง ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานลดการใช้แอร์ นอกจากปรับแอร์ให้ไม่ต่ำกว่า 25 cํ  ตัวอย่างเช่น วันไหนอากาศเย็นสบาย ก็เปิดพัดลมแทน”

9. นางสาวชบา  ค้อศุภฤกษ์สกุล คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 
    “รักโลก รักอนาคต รักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปิดน้ำ ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้เป็นสิ่งง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้”

10. นางสาวปนัฐดา  กุลสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
       “ประหยัดไฟฟ้า โดยการปิดไฟฟ้าที่ใช้แล้ว ซักผ้าทีละจำนวนมากรวมถึงช่วยดูในตึกที่เรียนว่ามีห้องไหน ยังไม่ได้ปิดไฟไหม ก็เข้าไปช่วยปิด”

 

กติกาการรับรางวัล
 - ให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนเข้ามาทุกครั้ง เพื่อใช้สิทธิ์ในการใช้งาน