ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร

วันที่โพส 21 ก.พ. 2563 ผู้ชม 19439


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 1806 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561