เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ

วันที่โพส 10 มี.ค. 2563 ผู้ชม 19442


เชิญชวน ประดิษฐ์หน้ากากอนามัยไว้ใช้กันนะคะ
****************************************************

           งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน ทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อป้องกันไวรัสและฝุ่นละอองกันนะคะ งานหอสมุดกลาง จัดเตรียมีวัสดุอุปกรณ์ และวิทยากร แนะนำวิธีการประดิษฐ์ ฟรี!!! จุดให้บริการ ณ โซนกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์ (หอสมุดกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563