ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 26 มี.ค. 2563 ผู้ชม 19428


ระบบลงชื่อ เข้า-ออก ปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
***************************************************************************************

            งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบลงชื่อ เข้า-ออก การปฏิบัติราชการ จากบ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID -19 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานจากบ้านและให้บุคลากรภายในสำนักได้ลงชื่อ เข้า-ออก การปฏิบัติราชการ โดยระบบจะรายงานตำแหน่งที่บุคลากรลงชื่อปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื่อไวรัส COVID -19