ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AR VR MR และ 3D ในระดับเบื้องต้น

วันที่โพส 15 พ.ย. 2564 ผู้ชม 19503


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม #AR #VR #MR และ #3D ในระดับเบื้องต้น
*****************************

⭕สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญ #นักศึกษากลุ่มสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่4 #หรือนักศึกษาที่สนใจ