การจัดทำสมรรถนะของพนักงาน มหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่โพส 15 มี.ค. 2565 ผู้ชม 618


   การจัดทำสมรรถนะของพนักงาน
มหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
**********

      ขอเชิญ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมการจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาลัย สายปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1
Foresthills 2 ต.ทุ่งสมอ  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์