แจ้งเตือนนโยบายการปรับเปลี่ยนการให้บริการพื้นที่ google

วันที่โพส 4 เม.ย. 2565 ผู้ชม 2973


ขอให้ชาวราชภัฏเพชรบูรณ์รีบย้ายข้อมูลจาก GoogleDrive มาไว้ OneDrive

พื้นที่สำหรับให้บริการของ google ใหม่

1.อาจารย์ผู้สอน 40 GB

2.เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 15 GB

ขอให้ดำเนินการย้ายข้อมูลออกให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 65 ตามนี้

1.ยืนยันตัวตนที่ลิงค์ คลิกที่นี่

2.ตรวจสอบพื้นที่ คลิกที่นี่

3.ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจากพื้นที่ Google Cloud ไปยัง OneDrive วิธีโอนย้าย