คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล

 21 ม.ค. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 1994

 

คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล

 

1. เข้าสู่บัญชีอีเมล ด้วยบัญชีต้นทาง และบัญชีปลายทางก่อนการย้ายข้อมูล

 

 ถ้ายังไม่มีบัญชีติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปิดบัญชี  คลิกที่นี่

 

   1.1 เข้าบัญชีต้นทางเป็นของ G Suite เว็บไซต์  https://www.google.co.th/ ชื่อตัวอย่างบัญชี   xxx@pcru.ac.th

   

หน้าจอ G Suite

 

   1.2 เข้าบัญชีปลายทางเป็นของ Office365   เว็บไซต์ https://www.office.com/ ชื่อตัวอย่างบัญชี xxx@office365.pcru.ac.th

   

   

หน้าจอ office 365

 

2. เข้าเว็บไซต์ https://www.mover.io/

3. คลิก Login to Mover


 

4. คลิก Sign in with Microsoft

5. เลือกเมนู Transfer Wizard  แล้วคลิก Authorize New Connector เพื่อใส่บัญชีต้นทาง Step 1: Select source ซึ่งเป็น G Suite

 

 

6. เลือกบัญชีต้นทาง คลิกเลือก Google Drive (Single User) แล้วคลิก Authorize

 

 

7. ช่อง Display Name ตั้งชื่อต้นทางตามที่ต้องการ แล้วคลิก Authorize

 

 

8. เลือกบัญชีผู้ใช้งาน Google หากไม่มีให้เลือก คลิกใช้บัญชีอื่น

 

 

9. ใส่ชื่อบัญชี และรหัสผ่าน

 
 

 

10. โปรแกรม Mover ต้องการเข้าถึงบัญชี Google คลิกอนุญาต

 

 

11. ขั้นตอนการเลือกบัญชีต้นทางถ้าทำสำเร็จจะแสดง โฟล์เดอร์และไฟล์ ต้นทางด้านซ้าย

 

 

12. ทำ Step 2: เพื่อเลือกบัญชีปลายทาง คลิก Authorize New Connector

 

 

13. ตรง OneDrive for Business (Single User) คลิก Authorize

 

14. ช่อง Display Name กรอกชื่อที่ต้องการให้แสดง เพื่อป้องกันการสับสนในกรณีที่มีหลายบัญชี แล้วคลิก Authorize

 

15. Login บัญชีผู้ใช้งาน

  

 

 

16. คลิก ยอมรับ

 

 

17. หากทำขั้นตอนปลายทางสำเร็จจะแสดงโฟลเดอร์และไฟล์ของ OneDrive

 

 

18. สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์จากต้นทาง

 

19. ใส่ชื่อโฟลเดอร์

 

 

20. เลือกโฟลเดอร์ที่สร้าง

 

 

21. คลิก Start Copy เพื่อเริ่มการย้ายข้อมูล

 

 

การย้ายข้อมูลเพิ่มเติม (เฉพาะโฟลเดอร์)

 

1. คลิกเมนู Transfer Wizard

 

2. เปิดโฟลเดอร์ไดร์ฟต้นทาง

 

3. สร้างโฟลเดอร์ไดร์ฟปลายทาง

 

4. เปิดโฟลเดอร์ไดร์ฟปลายทาง

 

5. คลิก Start copy

 

6. แสดงสถานะการเริ่มคัดลอกของโปรแกรม (Running)

 

7. แสดงสถานะ การคัดลอกเสร็จเรียบร้อย (Success)

 

8. เปิดดูไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ย้ายมา OneDrive ของ Office365

 

 

หมายเหตุ

- ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายไฟล์ ถ้าไฟล์มีขนาด 50 – 100 GB 20 นาที ก็สามารถโอนย้ายไฟล์สำเร็จ

- ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายไฟล์ ถ้าไฟล์มีขนาด 100 GB – 1 TB ขึ้นไป จะใช้เวลา 1 - 2 วันขึ้นไป