แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์

วันที่โพส 11 พ.ค. 2565 ผู้ชม 526


แจ้งปิดระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.