ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด

วันที่โพส 29 มิ.ย. 2565 ผู้ชม 557


โครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด
**********************

        หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ทั้ง 5 คณะ เข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้ห้องสมุดทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่

20 กรกฎาคม 2565 https://bit.ly/3NthqRo

27 กรกฎาคม 2565 https://bit.ly/3AbTJKd

3 สิงหาคม 2565 https://bit.ly/3u9kVFA

10 สิงหาคม 2565 https://bit.ly/3I1JJVT

17 สิงหาคม 2565 https://bit.ly/39XTzeP