โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Workspace และ Microsoft 365 สำหรับนักศึกษา

วันที่โพส 1 ก.ค. 2565 ผู้ชม 1403


ด้วย Google Workspace และ Microsoft 365 เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษาและผู้สนใจในการใช้งาน Google Workspace และ Microsoft 365 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม

เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม  2565  เวลา 13.00  – 16.00 น. (ทุกวันพุธ)

สถานที่ในการอบรม 

ห้อง IT105,IT106,IT205 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหาหลักสูตร

1.การใช้งาน Google Workspace (google drive,google meet,classroom,e-mail ภายใต้มหาวิทยาลัย)

2.การใช้งาน Microsoft 365(one drive,team,e-mail ภายใต้มหาวิทยาลัย)

3.บริการด้านไอทีอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย (อินเทอร์เน็ต,ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์)

4.Tips and Tricks, Q&A

***เมื่อลงทะเบียนอบรมแล้วระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลที่ท่านกรอก
วันที่อบรม ลงทะเบียน
6 ก.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 1
20 ก.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 2
27 ก.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 3
3 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 4
10 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 5
17 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 6
24 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 7
31 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนรอบที่ 8