ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์

วันที่โพส 19 ส.ค. 2565 ผู้ชม 515


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ