ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต

วันที่โพส 16 ก.ย. 2565 ผู้ชม 528


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต นายประสงค์ อุ่นคำยี่ และนางโชติกา โสดา ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น.ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์