ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าหอสมุดกลาง

วันที่โพส 10 พ.ย. 2565 ผู้ชม 672


ขอเชิญแนะนำหนังสือและ e-Book เข้าหอสมุดกลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2565
แนะนำผ่านระบบได้ที่ :: https://library.pcru.ac.th/book/main.php