ร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ

วันที่โพส 20 ม.ค. 2566 ผู้ชม 486


      ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านช่องทาง  ===> http://miscenter.pcru.ac.th/arit_assess/do-assess/496
ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและคำแนะนำ สำนักวิทยบริการฯ จะได้นำผลการสำรวจไปปรับปรุงการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ