การสร้าง Sticker Line ด้วย Line Creators Market

วันที่โพส 28 มี.ค. 2566 ผู้ชม 422


คำอธิบายคอร์ส

         ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้าง Sticker Line และนำไปขายประกอบอาชีเสริมได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ก็สามารถสร้างได้

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3.ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ 100 คน

จำนวนสำรอง 100 คน

วันที่/เวลา

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่อบรม

ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกเพื่อลงทะเบียน