กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และตอบคำถามเพื่อรับประกาศนียบัตร

วันที่โพส 26 ก.ค. 2566 ผู้ชม 517


"ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และตอบคำถามเพื่อรับประกาศนียบัตร"
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และตอบคำถามเพื่อรับประกาศนียบัตรออนไลน์ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปด้วย

 

>> พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ<<

>>แบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับประกาศนียบัตร<<