book Delivery

วันที่โพส 22 ส.ค. 2566 ผู้ชม 657


 Book Delivery 

บริการนี้ใช้เพื่อการขอยืมและคืน ตัวเล่มหนังสือของหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เงื่อนไขการรับบริการ Book Delivery 

|โปรดตรวจสอบรายการหนังสือจากฐานข้อมูลของสำนักหอสมุดฯ ก่อนการขอใช้บริการ โดยทำการคลิกที่ OPAC เพื่อสืบค้นทรัพยาการสารสนเทศที่ต้องการ จากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่างได้ทันที

 • แจ้งความต้องการได้ที่ Facebook : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 • ผู้มีสิทธิใช้บริการ :  อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
 • เป็นสมาชิกหอสมุดกลาง
 • ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
 • ไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือ
 • ทรัพยากรที่ให้บริการ : ทรัพยากรประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • จำนวนสิ่งพิมพ์/ระยะเวลาการยืมตัวเล่ม : ตามสิทธิ์ของสมาชิก
 • ระยะเวลาดำเนินการ : จัดส่ง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันละ 2 ครั้ง ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่หอสมุดกลางปิดให้บริการ                

รอบเวลาการจัดส่ง        

                                 รอบเช้า จัดส่งเวลา 10.00 น.                        

                                            รอบบ่าย จัดส่งเวลา 14.00 น.              

หมายเหตุ   ใช้บริการหลังเวลา 15.00 น. ดำเนินการจัดส่งในรอบเช้าของวันถัดไป       

 • วิธีการจัดส่ง : นำส่งตัวเล่มแก่ผู้ใช้บริการตามพื้นที่ที่กำหนดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ค่าบริการ : ไม่มีค่าใช้บริการ
 • การชำรุด/สูญหาย : ให้เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด

บริการ Book Delivery สามารถขอรับตัวเล่มที่ห้องสมุด โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ให้หาตัวเล่มหนังสือไว้ให้ ก่อนเข้ามารับ แจ้งได้ที่ Facebook : หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  หรือโทร 056-717131 เบอร์โทรภายใน 2821

E-mail: Library@pcru.ac.th

smileywink