โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac

วันที่โพส 23 ส.ค. 2566 ผู้ชม 1700


"ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, ฐานข้อมูล e-Book และ Web Opac"

        โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ การบริการของห้องสมุด ตลอดจนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดและสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดจัดให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

        โครงการจัดให้มีการอบรมเป็นรายคณะ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 วันที่ 6, 13, 20 และ 27 กันยายน 2566 โดยที่นักศึกษาแต่ละคณะ สามารถคลิกลงทะเบียนตามวันที่ได้กำหนดให้ ด้านล่างนี้ได้นี้

//*สำหรับนักศึกษาที่เก็บชั่วโมงจิตอาสา หรือนักศึกษาทุน เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 3 ชั่วโมง*//

winkติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจหอสมุดกลาง