โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City

วันที่โพส 8 พ.ย. 2566 ผู้ชม 137


           โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City

********************************************

                     อบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart University หรือ Smart City ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 10.00 น. ผ่านทางออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   คลิกลงทะเบียนได้ที่นี่