ขอเชิญชวนสมาชิกหอสมุดกลาง ตรวจสอบข้อมูล การยืม-คืน และรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่โพส 19 มี.ค. 2567 ผู้ชม 128


..สมาชิกหอสมุดกลาง..
.
ตรวจสอบข้อมูลการยืมหนังสือ และรายการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ

ของหอสมุดกลาง  ได้ที่นี่ !!

>> ตรวจสอบข้อมูล ผ่านระบบบริการสืบค้นจาก Web OPAC ..Click..

>> ขั้นตอนการตรวจสอบรายการยืมทรัพยากรออนไลน์ ด้วยตนเอง  ..CliCk..

 

winkติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจหอสมุดกลาง