โครงการส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น”

วันที่โพส 4 ก.ค. 2567 ผู้ชม 613


โครงการส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) ในชุมชนท้องถิ่น”
****************

           สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในการอบรมการส่งเสริมพัฒนาและประเมินทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สู่การเป็นพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) พร้อมสอบประเมินสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (IC3 Digital Literacy Certification GS6 Level 1) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุม IT105-106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

การสมัคร : ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ => ลงทะเบียนอบรม   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ  เบอร์โทรศัพท์  085 - 1591773

หมายเหตุ : 1. จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 90 ท่านเท่านั้น
                 2. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่ประเมินสมรรถนะผ่านจะได้รับ Certificate จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตามมาตรฐานสากล