โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (eDL - Square)"

วันที่โพส 3 ส.ค. 2556 ผู้ชม 19405


 *ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 โรงเรียนต่อ 1 ท่านเท่านั้น เนื่องจากห้องอบรมรองรับได้จำกัด

ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook และ external harddisk ขนาด 250 GB ควรนำมาด้วย(ถ้ามี) เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้ให้มีไม่เพียงพอ

ลงทะเบียน

patom matayom
   

ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ กำหนดการอบรมโครงการ และใบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
ดังไฟล์แนบบด้านล่างนี้

- ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์โครงการคลิกที่นี่