ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

วันที่โพส 9 มิ.ย. 2560 ผู้ชม 19414


วันนี้(9 มิ.ย.60) ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และรับฟังการบรรรยาย หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ห้องสมุดสีเขียว"ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร