ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ใช้งาน Google Apps for Education

วันที่โพส 12 ต.ค. 2560 ผู้ชม 19529


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมมือกับ Google โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดำเนินการในการให้บริการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของ คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ในองค์กรทุกท่าน สามารถใช้บริการ Google Apps for Education โดยมีชื่อเมล์ภายใต้ @pcru.ac.th ที่จำเป็นต่อการนำไปใช้กับระบบ
อักขราวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นระบบที่มหาวิทยาลัย ฯ ได้ร่วม MOU กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ในการตรวจความเหมือนของข้อความเพื่อป้องกันการคัดลอกผลงานวิจัยที่มีในฐานข้อมูลของระบบอักขราวิสุทธิ์ รวมถึงใช้งานได้ฟรีตลอดชีพ และมีสิทธิประโยชน์มากกว่าบุคคลทั่วไปดังนี้
• Gmail: บริการอีเมล์แบบไม่มีสแปมและ โฆษณา ขนาดความจุ 30 GB
• Google Calendar: บริการตารางนัดหมายและจัดตารางการเรียนการสอน โดยสามารถตั้งปฏิทินให้เป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ ทำงานร่วมกับอีเมล์ และทำงานบนมือถือได้
• Google Docs: บริการจัดเก็บเอกสาร โดยสามารถแชร์เอกสารให้ทำงานร่วมกัน เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่ง ประกอบไปด้วย Google Documents, Presentations, Spreadsheets, Forms, Drawings
• Google Sites: บริการสร้างเว็บไซต์พื้นที่ 100 GB
• Drive File Stream: บริการเนื้อที่สำหรับเก็บข้อมูลขนาด 1 EB หรือ 1,000,000,000 GB โดยสามารถเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน เสมือนเป็นไดร์ฟหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถขอใช้บริการได้ที่ http://www.pcru.ac.th/pcruv4/documents/pcru_mail.pdf
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เบอร์ 6116 , 2832 และ 2833