บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN

 4 ก.ค. 2562 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 5297

บริการ PCRU  VPN

บริการ PCRU  VPN

     เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ที่มีความจำเป็นในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่ช่วยให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ใช้การสื่อสารผ่าน MODEM, ADSL หรือ บริการจาก ISP ค่ายต่าง ๆ สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ได้เสมือนกับอยู่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Books ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS (TDC) ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล เป็นต้น หรือต้องการใช้งานระบบ ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาใช้งานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

VPN คืออะไร ?  

     เครือข่ายส่วนตัวเสมือน(อังกฤษ:Virtual Private Network:VPN) คือ เครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงโดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะในการเชื่อมต่อกัน แต่เครือข่ายชนิดนี้จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กรเดียวกันเท่านั้น การส่งข้อมูลที่เป็นเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) จะมีการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนการส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล และส่งข้อมูลไปตามเส้นทางที่สร้างขึ้นเสมือนกับอุโมงค์ที่อยู่ภายในเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) นั่นก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเอง เครือข่ายส่วนตัวเสมือนสาม


 

ขั้นตอนในการใช้งาน VPN สามารถเข้าได้ 2 วิธี คือ 

1. เข้าลิงค์ Link

ทำการกรอก User Name และ Password ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และกด Login

       คลิ๊กที่ ThaiLIS  ท่านสามารถเปิดเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลงานวิจัย

2. Download  โปรแกรม FortiClient VPN

           เลือก Download เพื่อติดตั้งบนระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่

 

       - ทำการติดตั้งโปรแกรม FortiClient VPN

ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Yes, I have read and accept the แล้วคลิ๊ก Next

 

ทำการคลิ๊ก Install

 

คลิ๊กปุ่ม Finish เป็นการเสร็จขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 

 

        - วิธีใช้งานโปรแกรม FortiClient VPN

ทำการเปิดโปแกรม FortiClient VPN ที่หน้าเดสท๊อป หรือ แถบบาร์มุมขวาล่างของคอมพิวเตอร์

 

ทำการคลิ๊กที่ Configure VPN

 

ทำการกรอกข้อมูล ดังนี้

  • VPN : SSL-VPN

  • Connection Name : PCRU

  • Remote Gateway : 202.29.34.155

  • ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Customize port และแก้ไขตัวเลขเป็น 10443

จากนั้นทำการ Save

 

ทำการกรอก User Name และ Password ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 

ถ้าหากขึ้นข้อความ Security Alert ให้ทำการกด Yes 

 

ทำการเชื่อต่อสำเร็จท่านสามารถ เปิดเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลงานวิจัยได้

 

เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม Disconnect เพื่อปิดการเชื่อมต่อ VPN เข้ากับเครือข่ายมหาวิทยาลัย

 

*** ระบบ PCRU SSL VPN นี้ให้ใช้สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลเสมือนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ถ้าท่านจะต้องการเข้าเว็บไซต์อื่น ควร Disconnect ออกจากระบบ VPN ก่อน เพื่อความเร็วในการเข้าเว็บไซต์นั้นๆ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 3999,2843 

โปรแกรมสำหรับควบคุมหน้าจอ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งาน