บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN

 4 ก.ค. 2562 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 5895

บริการ PCRU  VPN

บริการ PCRU  VPN

     เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ที่มีความจำเป็นในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่ช่วยให้ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ใช้การสื่อสารผ่าน MODEM, ADSL หรือ บริการจาก ISP ค่ายต่าง ๆ สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ได้เสมือนกับอยู่ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ E-Books ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS (TDC) ฐานข้อมูลสื่อดิจิทัล เป็นต้น หรือต้องการใช้งานระบบ ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาใช้งานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

VPN คืออะไร ?  

     เครือข่ายส่วนตัวเสมือน(อังกฤษ:Virtual Private Network:VPN) คือ เครือข่ายที่มีการติดต่อเชื่อมโยงโดยอาศัยเส้นทางจากเครือข่ายสาธารณะในการเชื่อมต่อกัน แต่เครือข่ายชนิดนี้จะเชื่อมต่อกันได้ภายในองค์กรเดียวกันเท่านั้น การส่งข้อมูลที่เป็นเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) จะมีการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนการส่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูล และส่งข้อมูลไปตามเส้นทางที่สร้างขึ้นเสมือนกับอุโมงค์ที่อยู่ภายในเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) นั่นก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเอง เครือข่ายส่วนตัวเสมือนสาม


 

ขั้นตอนในการใช้งาน VPN สามารถเข้าได้ ดังนี้ 

1. เข้าระบบ VPN คลิกที่นี่

2. สำหรับผู้เข้าใช้งานระบบครั้งแรก ผ่านบราวเซอร์ Google Chorme จะมีหน้าต่างแจ้งเตือนความปลอดภัย ให้คลิกที่ ขั้นสูง

 

3. คลิกไปยัง 202.29.34.155 (ไม่ปลอดภัย)

4. เข้าสู่ระบบโดยกรอก User Name และ Password ด้วยรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และกด Login

5. คลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์

6. คลิ๊กเปิดเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์

7. เมื่อใช้บริการเสร็จแล้วคลิกออกจากระบบ

 

 

*** ระบบ PCRU SSL VPN นี้ให้ใช้สำหรับสืบค้นฐานข้อมูลเสมือนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ถ้าท่านจะต้องการเข้าเว็บไซต์อื่น ควร Disconnect ออกจากระบบ VPN ก่อน เพื่อความเร็วในการเข้าเว็บไซต์นั้นๆ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
โทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 3999,2843 หรือติดต่อผ่านช่องทาง FB Messenger

คลิกที่นี่