การติดตั้งอุปกรณ์ Smart plant system ระบบรดน้ำอัจฉริยะ

 1 พ.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 76

การติดตั้งอุปกรณ์ Smart plant system ระบบรดน้ำอัจฉริยะ