การติดตั้งระบบควบคุมไฟถนนอัจฉริยะ Smart Street light

 1 พ.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 65

ดำเนินการติดตั้งตู้พลาสติกกันน้ำ และ Smart Breaker จำนวน 11 จุด พร้อมเพิ่มอุปกรณ์บนแอปพลิเคชัน Smart Life จำนวน 16 อุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดจุดติดตั้ง ดังนี้