การติดตั้งระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ Smart Water System

 1 พ.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 53

การติดตั้งระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ Smart Water System

โดยการนำอุปกรณ์ควบคุมด้วยระบบ iot ติดตั้งบนระบบโรงประปาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์