สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 1 พ.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 363

 

1.จุดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ชนิด DC ด้านหน้าอาคารตึกสิรินธร เก่า

DELTA 100kW DC City Charger จำนวน 2 ตู้ 4 หัว

เครื่องชาร์จ DC City Charger โซลูชันในอุดมคติขนาดเล็กสำหรับการบริการชาร์จในเมืองที่ประสิทธิภาพสูง รองรับเอาต์พุตการชาร์จและการกระจายโหลดพร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการใช้ประโยชน์ของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

DC City Charger เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า DC City ทำงานเข้ากันกับ OCPP และระบบรวมแบ็กเอนด์หลังบ้าน เช่น การยืนยันตัวตน การควบคุมจากระยะไกล และการจัดการพลังงาน

 

2. จุดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ชนิด AC บริเวณด้านข้างโรงแรมช่ออินทนิล