มหาวิทยาลัยได้พัฒนา PCRU Think Mobile Application

 1 พ.ย. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 76

มหาวิทยาลัยได้พัฒนา PCRU Think Mobile Application เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูล Soft Power ของเพชรบูรณ์ ข้อมูลบริการอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชน