แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบำรุง งานบริการคอมพิวเตอร์

 23 ม.ค. 2567 / Administrator / 197

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบำรุง

 

  1. แบบประเมินการซ่อมบำรุง ด้านคอมพิวเตอร์

  2. แบบประเมินการซ่อมบำรุง ด้านโทรศัพท์

  3. แบบประเมินการซ่อมบำรุง ด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต